4/11/2013

Apache Thrift

Thrift ilk olarak Facebook'un kendi web servislerinde kullanmak için geliştirdiği RPC benzeri bir sunucu/istemci arası iletişim aracıdır. Facebook'un ardından Last.fm ve Evernote gibi diğer bir çok web servisi de Thrift kullanmaya başlamıştır, günümüzde proje Apache vakfına devredilmiş ve çeşitli şirketler ve bağımsız destekçilerin katkılarıyla bir özgür yazılım olarak sürdürülmektedir.

Thrift birden çok programlama dili için servis tanımlaması yapmak ve veri tipleri oluşturmak için soyut bir dil barındırır, bu soyut dile aşağıdaki gibi bir örnek verilebilir.


Oluşturulan bu veri yapısından herhangi bir dilde kod üretmek için gereken söz dizimi aşağıdaki gibidir.
thrift --gen <language> <Thrift filename>

Thrift tarafından desteklenen dillerin listesi ise şöyle: Cocoa, C++, C#, Erlang, Haskell, Java, OCaml, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk

İlgili bağlantılar:
Thrift kurulum dökümanı
Thrift ile oluşturulan kodların derlenmesi
Performans ve mimariyle ilgili karşılaştırmalar

0 yorum:

Yorum Gönder